tenders2go

Telephone: +31-6-25219182

Skype tenders2go

Links

Pianoo - expertisecentrum aanbesteden

PIANOo zorgt voor uitwisseling van praktijkkennis over aanbesteden en brengt vragers en aanbieders van praktijkkennis met elkaar in verbinding. PIANOo staat voor Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheids-opdrachtgevers. Deze site geeft een schat aan ervaring en kennis over hoe aanbestedingen werken en wat het beleid van de overheid is.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het doel van aanbesteden door de overheid is het openstellen van de markt voor alle bedrijven. Alle aanbieders moeten een eerlijke kans krijgen. De regels voor aanbesteden zijn te vinden in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). De bepalingen uit het Bao en het Bass zijn gebaseerd op Europese regelgeving – de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Nederlandse aanbestedingspraktijk is in ontwikkeling. Zo werkt het ministerie van Economische Zaken aan een nieuwe Aanbestedingswet.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Rijksoverheid wil voor 100 procent duurzaam inkopen. Duurzaam inkopen gaat uit van een goede balans tussen mens, omgeving en economie (people, planet, profit). Dit betekent dat organisaties die duurzaam inkopen rekening houden met het milieu en met sociale aspecten.

Europa decentraal

Site met kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan voor decentrale overheden.

MKB en aanbesteding

Een overzicht van alle publicaties met betrekking tot de positie van het MKB bij de aanbesteding van overheidsopdrachten.

MKB Nederland

MKB Nederland steunt MKB-ers die willen deelnemen aan aanbestedingen en bestrijdt uitsluiting van MKB-ers.

MKB aanbestedingsdesk

De Aanbestedingsdesk is een meldpunt voor vragen, klachten en opmerkingen over aanbestedingen.

Kennisportaal Europese aanbesteding

Deze website geeft een praktisch en onafhankelijk overzicht van de procedures, wetgeving, richtlijnen en begrippen die bij Europese aanbestedingen gehanteerd worden

Aanbestedingen online

Deze website is eigenlijk bedoeld voor de gemeentes, provincies, ministeries, waterschappen en andere aanbesteders. Er staat veel interessante informatie op over de wet- en regelgeving voor aanbestedingen en wat de overheid beschouwd als "best practices".

TenderNed

Elektronisch aanbesteden is de toekomst. TenderNed helpt om het ingewikkelde aanbestedingsproces te stroomlijnen en te moderniseren.

CTM Solution

CTM Solution is een van de leidende online platforms voor elektronisch aanbesteden en contractmanagement in Nederland.

Aanbestedingskalender

De aanbestedingskalender is de website waar bijna alle Nederlandse aanbestedingen te vinden zijn.

Wikipedia

Op deze on-line enceclopedie vindt u een een vrij accurate omschrijving van wat een aanbesteding is, in welke varianten deze uitgevoerd kan worden en aan welke regels voldaan moet worden.

Europa decentraal

Deze website geeft een uitgebreid overzicht van de Europese regelgeving rondom tenders en hoe Nederland deze hanteert.

Tenders Electronic Daily

Op deze website van de Europese Unie zijn dagelijks aankondigingen van aanbestedingen te vinden uit alle EU-landen.

De aanbestedingsmonitor

Dit is een website waarop onder andere bijgehouden wordt hoe en wat gemeentes zoal aanbesteden en welk beleid ze hierop ontwikkeld hebben.

Teaming up?

We team up with many parties. So as to cover all the subject-matter expertise required to win calls for proposals and tenders.  

Should you feel that your company or organization could maen a lot to our clients, please do kindly contact us through the contact form or call Jan on +31 6 25219182.